AUTORTIESĪBAS UN ATRUNAS

Lapas saturs ir SIA "BONA BALTIJA" īpašums, visas tiesības ir aizsargātas.Visu citu kompāniju vārdi, markas vārdi, produkta vārdi, logotipi šajā saitā pieminēti tikai informatīviem mērķiem un nekādā veidā netiek izmantoti komerciālajos nolūkos. SIA BONA BALTIJA nekādā veidā nenes nekādu atbildību par jebkura veida bojājumiem vai jebkura veida finansiālajiem zaudējumiem izmantojot informāciju izvietoto uz šis mājas lapas.

Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga Jūsu veselībai!